Hovedpinepiller og terapi

Jeg møder i mit arbejde som psykoterapeut med jævne mellemrum en skepsis hos en klient, der kan formuleres som noget i retning af:

Hvad skal al det her snak dog gøre godt for? Hvordan kan jeg få det bedre bare af at tale med dig? Det ville være bedre om der bare var en pille, som jeg kunne tage for det.

Egentlig kan jeg sagtens sætte mig ind i skepsisen.

Fordi jeg har været der selv. Jeg genkender det sted med modstand og tvivl, og mest af alt bare helst at ville undvære det svære. Hvis bare min kæreste stoppede med det der, så var alt jo godt. Eller hvis nu bare liiiiige jeg kunne få den der jalousi til at gå væk, SÅ var der jo ikke noget problem. Og sniksnak virker jo alligevel ikke, for 3 måneder senere er vi tilbage ved alle de gamle uvaner. Hvad nytter det hele så? Jeg kan høre et ekko af mig selv.

På sin vis er det med terapi som med hovedpinepiller. Ingen ved deres fulde fem vil påstå at hovedpine-piller ikke virker. Der er et overvældende videnskabeligt bevis for at pillerne har en effekt på smerter. De fleste mennesker har endda selv afprøvet det, og mærket den lindrede effekt.

Forestil dig så at vurdere pillerne på samme måde som terapien:

Jamen, Jørn! Det kan da godt være at jeg har det bedre, når vi har talt sammen, men der går jo ikke mere end et døgn eller to så forsvinder effekten. Det beviser jo at terapi ikke virker!

Piller virker jo ikke!

Alle ved at en hovedpinepille kun virker i et vist tidsrum. Derfor vil vi ikke to uger senere bebrejde producenten for at vi nu igen har hovedpine. Forståelsen er med andre ord at en pille er en midlertidig støtte, til at komme igennem en ubalanceret tilstand i kroppen.

At sige at en pille ikke virker, fordi der ikke er en varig effekt er nonsens. Volapyk. Gakgak. Det er på samme måde med terapi.

Terapi er en midlertidig støtte til at komme igennem en ubalanceret periode i dit liv. Og det er helt naturligt at “effekten” aftager over tid. At den gode følelse du forlader terapirummet med, ikke bare sådan bliver ved. At sige at terapi ikke virker er nonsens. Volapyk. Gakgak.

Hvad er effekten af terapi?

Det magiske er endda at nogen gange fortsætter effekten af terapi langt ud over det forventede tidsrum. Jeg vil i 9 ud af 10 tilfælde forvente at min klient har det bedre, når hun går end da hun kom. I enkelte tilfælde kan vi dog have berørt så svære og sårbare områder, at det kan forholde sig anderledes.

I nogle tilfælde er jeg endda overbevist om at terapier er decideret livsforandrende. At der er sket en så grundlæggende ændring dybt nede i det menneske jeg sidder overfor at livet simpelthen ikke kan leves på samme måde fremover. At det er umuligt ikke at se den erfaring, den indsigt, den forståelse – der kom op til overfladen i samtalen. Der er sket noget godt, som ikke kan glemmes igen.

Her adskiller terapi sig nok fra en hovedpinepille. I og med at samtalen har potentialet til at skabe varige og livslange forandringer. Hvor udvekslingen af ord imellem to mennesker kan åbne nye stier. Nye stier, der før var usynlige. Og gamle mønstre der af sig selv lukker. Uden besvær. Men fordi tiden er kommet. Nye bevægelser udenom gamle nedtrådte vaner, der før virkede uomgængelige.

Læs mere om terapi her.

Læs om vores grundmodul og vores massagekurser her.

Læs om vores nye uddannelse her.

Kærlig hilsen

Jørn