Rammer om massagekurser

Der er stor forskel på den måde mennesker forstår sig selv, deres seksualitet, retreats og massage på. Vi prøver at være så klare som muligt i vores beskrivelser af, hvordan vi som kursusudbydere sætter rammerne. Det gør vi for at passe bedst muligt på os alle, så det er trygt og rart at komme på vores kurser.

Rammen og forståelsen

At komme på vores kurser er en mulighed for at møde sig selv i mødet med andre. Kurserne handler grundlæggende om frihed og bevægelse.

Udgangspunktet for at kunne bevæge sig frit er integritet og autenticitet. Det er der fokus på i alle øvelser og oplæg. Det er samtidig ikke vigtigt for os, om vi overholder gamle tantrateksters retningslinjer, eller om vi er rigtige eller forkerte i forhold til dem. Men vi er helt sikkert inspireret.

Det betyder heller ikke, at vi bare gør, hvad vi vil, og kalder det tantra. Der er bestemte rammer, som vi har erfaring for er gode og skaber tryghed. Nogle af dem beskriver vi her.

Singler

Vi sørger altid for, at der er lige mange kvinder og mænd, når vi starter vores retreat. Solo’er skifter partnere mellem øvelserne. Det giver nogle helt unikke muligheder for at møde sig selv på forskellige måder, fordi vi spejler forskellige sider i os selv i forskellige mennesker.

Nogle gange definerer vi os selv i forhold til det, vi ikke er. Når vi møder os selv i noget, der er mindre behageligt, erfarer vi, hvad vi ikke er. Kurserne er ikke dating. Det handler ikke om at finde en kæreste eller en partner. Det er heller ikke wellness.

Kurserne handler om at lære sig selv bedre at kende. Både på godt og ondt. Selvfølgelig kan en særlig tiltrækning opstå, men vi leder ikke efter den.

Par

For parrene er vore weekender en mulighed for at møde sig selv i mødet med den anden både mere vågent og mere opmærksomt. Opdage de vaner der kan være imellem dem og i en ny ramme og under vejledning prøve noget nyt af
sammen.

Naturligvis handler sådan en weekend om også at møde de andre deltagere i samtale og samvær. Ikke engang for parrene handler det om at have et mål, selvom de ofte deltager med et ønske om at komme tættere på hinanden. Det er stadig sig selv, de kommer tættere på - i mødet med den anden. Større nærhed mellem parrene opstår ofte, men vi leder ikke efter den.

Øvelser er for deltagerne

Vi instruerer og viser øvelsen først som inspiration til deltagerne. Derefter sætter vi os og iagttager det, der sker i rummet. Det gør vi, så vi bedst muligt kan hjælpe til, hvis der er brug for det. Vi kan træde til og hjælpe i en øvelse, hvor der er noget, der skal justeres, eller hvis nogen møder noget sårbart i sig selv og skal støttes. Vores erfaring er, at vi ikke kan være nok opmærksomme og tilstede som facilitatorer, hvis vi deltager i øvelserne.

Undtagelser findes dog, hvis der opstår uforudsete ting. Eksempelvis faldt en deltager på en gåtur og slog sit knæ. Hun havde ondt og kunne kun ligge på siden og massere. Her gik Trine ind og støttede op om massagen. Ligeledes går vi ind og deltager i en massageøvelse, hvis der af en eller anden grund er en deltager, der ikke kan være med i en periode, fordi noget bliver følelsesmæssigt svært.

Hvis det drejer sig om længere tid der er behov for støtte, laver vi en anden rolle til den, der er tilbage. Det kan fx være at tilbyde et andet par to ekstra hænder i en massage. På den måde kan vi igen vende tilbage til at være fuldt opmærksomme på det, der sker i rummet. Vi deltager altså ikke bare i en øvelse, fordi vi lige har lyst til det.

Penetration

Når vi ikke deltager i øvelserne, giver det også sig selv, at vi ikke har penetration med vores deltagere. Den klarhed er vigtig at beskrive for os, fordi der er vidt forskellige praksisser i de mange varierede tantra-miljøer. Den erfarne forstår de samme ord og beskrivelser på en anden måde end nybegynderen. Selv erfarne forstår de samme ord forskelligt. En nybegynder vil ofte læse med andre briller end den erfarne - og det er et dilemma, vi er bevidste om. Derfor vil emnet om penetration være noget, som erfarne læser “mellem linierne”, og nybegyndere ikke gør.

På samme måde har vi bestemt at der ikke er penetration mellem deltagerne på nogen af vores moduler.

At holde rummet

Vi laver ikke “frivillige øvelser" om aftenen, da det har et skær af swingerklub. Deltagerne må gøre hvad de har lyst til uden for kursus-tidspunkterne, men vi mener, at det er problematisk, såfremt de “frivillige øvelser” foregår i de samme lokaler som kurset. Skellet forsvinder mellem kursus og sex-drift, og det går imod det ønske om tryghed, vi har. Deltager kursus-udbyder selv i de “frivillige øvelser” om aftenen, risikerer man at underviseren anvender sit kursus som en måde at få udlevet egne drifter på. Det samme er naturligvis en reel risiko, hvis kursusudbyder selv ofte deltager i øvelserne med deltagerne.

Vi dømmer ikke sex-drift, swingere, fantasier eller prostitution, men vi har som branche en udfordring i ikke at invitere ind i “tantra og berøring ” og så smugle noget andet ind ad bagindgangen. Misforstå os ikke. Sex-orgier og swingerliv kan være fint og lystfyldt. Problemet er, hvis det ikke italesættes som sådan, og klarheden mangler. En frivillig øvelse på en fællesmadras om aftenen kan, som vi ser det, let få mere skær af gruppe-sex end tantramassage.

Derfor opfordrer vi altid deltagere til at tale med udbyder inden tilmelding til et kursus eller retreat. Særligt hvis der er dele af programmet, der forekommer uklart eller forvirrende.

Så vores råd er: Få klarhed og gå ind til dit kursus godt forberedt. Spørg direkte og utilsløret ind til, om kursusudbyder deltager i øvelserne, og om det er med eller uden penetration.

Orgasme og udløsning

Som udgangspunkt foregår al intim berøring af kønnet som en del af en massage eller en øvelse. Massage af kønnet handler om at lære at berøre med kontakt til sig selv og i naturlighed. Med respekt for hinanden.

En udløsning eller orgasme er ikke noget, vi går efter, men heller ikke noget vi prøver at undgå. Sker det, er det som et led i en naturlig bevægelse frem for noget, der er stimuleret frem. Erfaringen er, at det sjældent sker hos os. Der er til gengæld ofte meget lyst og sanselighed, med opmærksomhed på alle dele af kroppen som naturlige og ligeværdige.

Foto: Ulla Bjulver

Etik

For os handler etik om at navigere i de dilemmaer, vi møder hele tiden. Ikke om at løse dem. Etik har derimod at gøre med optik. Det blik, hvorigennem vi kigger, og det menneskesyn, vi har med, når vi møder os selv og andre. Hvad ser vi, når vi kigger på et menneske? Hvad er vi opmærksomme på? Etik handler om at se sig godt for.

De etiske rammer vi har etableret er:

  • Ingen kønsdele i kropsåbninger, vaginalt eller analt
  • Ingen udveksling af kropsvæsker, gensidig udveksling af kys eller oral-sex
  • Det er inden for rammerne at berøre hele den masserede krop med hele massørens krop
  • Det er inden for rammerne med fingrene at lave indvendig massage, hvis der udtrykkeligt er talt om det på forhånd
  • Vi respekterer altid et Nej og forventer at vores Nej’er også respekteres
  • Vi er tydelige og direkte i vores sprog og på vores hjemmeside om, hvordan vore kurser foregår
  • Vi får løbende supervision på de forløb, vi har i gang (herunder hvem der kan gå videre fra grundmodulet)

Der er stor forskel i den måde mennesker, forstår sig selv, seksualitet, tantra, kurser og massage på. Vi prøver at være så klare som muligt i vores beskrivelser af, hvordan vi som erfarne massører og kursusudbydere sætter rammerne.

Vi er unikke i vores tilgang, og den måde vi tilrettelægger vore kurser på. Det samme er andre.

Derfor er klarhed og eksplicit tydelighed afgørende for, at deltagerne kan vælge bevidst imellem de forskellige tilbud. Vi siger det, vi gør, og vi gør hvad vi siger.

Vi indser også, at introduktionen til tantra er en proces for nye i tantramiljøerne. Den måde, en erfaren tantriker opfatter massage på, er ikke nødvendigvis den samme som for den nye.

Forskellen tager vi højde for ved at tilrettelægge vores moduler, så vi hjælper nye til at gøre de erfaringer, vi selv har haft stor gavn af at forstå. Så de trygt kan bevæge sig videre i udforskningen af deres seksualitet.

Kurser

En levende, bevægelig og livfuld seksualitet handler paradoksalt nok  altid om først at lære at sige nej. Grænser er derfor et stort emne i Grundmodul: Nej. Samtidig med sanselighed og berøring. Vi underviser i ja og nej, og vi går foran og viser alle øvelserne, inden de sættes i gang.

I vores temamoduler leger og undersøger vi mere indenfor de samme rammer. Du kan læse mere om årshjulet og temamodulerne her.

I en anden beskrivelse kommer de gode grænseoverskridelser indefra. De er altså båret af dig selv. Det er for os at se ikke muligt at påføre et menneske en god grænseoverskridelse udefra - der vil være stor risiko for at begå et overgreb. Hvis vi som undervisere tror, at vi bare skal presse lidt, er optaget af egne sex-behov eller bare er uopmærksomme, risikerer vi at gå for langt, da det ofte ikke er muligt at se udefra, hvornår nok er nok.

Vi kan med andre ord ikke nødvendigvis bevæge os på samme måde i en massage med en nybegynder som med en erfaren deltager. Det er åbenlyst for os. Nybegyndere kan altså godt komme hos os og have en vis usikkerhed på, om de kan sige nej, fordi Nej netop er et fokus, vi har i øvelserne og rammerne. Særligt grundmodulet handler om, hvordan nej kan sanses, udtrykkes og modtages, så friheden til at sige ja kan etableres. Derfor er det også grundmodulet, vi anbefaler at starte med.

Vi tror, at mange af de udfordringer, der er i tantramiljøerne i Danmark handler om, at nybegynderne forstår tantra og tantramassage på andre måder end de erfarne. Vi tror også, at kursusudbyderne ikke alle har opmærksomhed rettet imod, at nybegynderes introduktion til tantra er en proces. At der faktisk er noget, der skal trænes, igen og igen. Metaforisk set skal vi bruge de 10.000 timer til at træne sensualitet og opmærksomhed, før vi kan kalde os top-atleter. Det er en proces, med træning, gentagelser, fejl, læring, feed-back og tillid. Det har den erfarne gennemgået. Det har den uerfarne ikke. Der er med andre ord en naturlig forskel i magt mellem den erfarne og den uerfarne, og det tager vi som kursusudbydere med i tilrettelæggelsen af kurserne.

Vi tager ansvar for selve guidningen, og vi anerkender, at der er en proces, som nybegynderen må støttes i. Det handler også om, hvor hurtigt vi som mere erfarne facilitatorer går frem, når vi introducerer øvelserne.

Som en afsluttende bemærkning omkring etikken vil vi nævne, at der er mere end 150.000 danske kvinder, der har været udsat for et seksuelt overgreb (ifølge Sexus-undersøgelsen 2019). Tror vi på det som undersøgelsen siger, vil alle kursus-udbydere på et eller andet tidspunkt få en deltager, der har et seksuelt overgreb med i bagagen. Hvis vi som udbydere ikke ved, hvad et seksuelt overgreb er, og hvordan det giver sig til udtryk, kan vi ikke tilrettelægge vores undervisning for at imødegå flere traumer. Du kan læse mere om overgreb mange steder, men vi henviser til Camilla og Charlotte Darre på Institut for Seksuelle Overgreb. Du kan også søge på Google, hvor Socialstyrelsen har udgivet nogle publikationer: “Undersøgelse af den landsdækkende behandlingsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen”.

For ikke at begå yderligere overgreb, kan vi derfor ikke bare overlade vedkommende til sig selv, og sige at det er deres eget ansvar at sige fra.

Det er vores ståsted, at vi går langsomt, roligt og klart frem med vores deltagere. Det er vores erfaring, at det selv i simple øvelser hurtigt viser sig, hvad der er udfordrende, og hvad der eventuelt kan flyttes. Det taler vi med kursisterne om, så vi kan hjælpe dem med at finde et trygt udviklingssted. Og ja, det betyder at vi prioriterer at få det grundlæggende på plads, frem for at udforske den vildere og grænsesøgende seksualitet. Derfor har vi også med jævne mellemrum deltagere med, der har overgreb med i bagagen.

Samtale med nye deltagere inden kursus

Vi taler med alle nye, inden de deltager på et kursus. Vi siger også Nej til deltagere på vores kurser. Måske kan det handle om, at de vil have noget bestemt ud af et kurset. Måske mærker vi at der er en anden forståelse, end vi kan stå inde for. Måske er der en udtalt mistillid i samtalen. Måske har vi fornemmelsen af, at der er noget på færde, som er for sårbart til, at vi vil tage ansvaret for.

Hvis vi har en begrundelse for et nej, giver vi den gerne. Det giver mulighed for læring hos den anden. Men det er ikke altid, at der er helt klarhed over, hvorfor vi skal sige Nej, og så kan vi naturligvis ikke formidle, hvorfor vi afviser.

Samtalen med deltagerne inden kursus forbedrer vores mulighed for at tage særlige hensyn der, hvor noget sårbart kan dukke op. Vi laver os så at sige et “landkort” over, hvor der eventuelt er noget, der kan blive sårbart, så vi kan have et øje på deltagerne og drage omsorg for dem.

Det kan med andre ord være både livsbekræftende og sanseligt at være hos os, og der kan også vise sig ubehag eller modstand. Sådan er det at erfare og erkende sig selv, og sådan er det også på vores kurser. Med rammerne prøver vi skabe størst mulig tryghed, så personlig udvikling kan finde sted.

I har udviklet et koncept, der virker

— Par, temamodul

At I går foran i alle øvelser er mega fedt

I er gode til at skabe et trygt rum

Hold da op nogle snakke vi får hen over aftensmaden