terapi psykoterapi århus

Individuel psykoterapi

Trine og Jørn er begge uddannede psykoterapeuter, men har taget to forskellige uddannelser. Jørn er systemisk/narrativ psykoterapeut, og Trine er oplevelsesorienteret psykoterapeut.

Fælles for os er, at vi forsøger at tilpasse et psykoterapeutisk forløb, så det passer til dig, der kommer hos os.

Livet er for komplekst til rene metoder

Metoder er mulige veje at gå, men vi trækker på alt, vi har lært og erfaret, når vi tilpasser et forløb, og det er derfor sjældent en ren metodisk tilgang, vi har. Det er livet ganske simpelt for komplekst til. Det handler meget mere om at se sammenhænge.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved den af os, du kommer hos, for det er den tryghed, du skal læne dig ind i, når du arbejder med noget, der bliver sårbart og svært. Samtidig skal du kunne mærke, at det rent faktisk hjælper dig at komme hos os. Det vil vi hjælpe dig med at tjekke undervejs.

Du starter måske hos den ene og fortsætter hos den anden

Nogle gange er du i et forløb hos Jørn. Nogle gange hos Trine. Andre gange starter du hos den ene og fortsætter hos den anden.

Vi gør det, der skal til, for at du får det bedre, og får mere livslyst og glæde.

Som terapeuter og som mennesker er vi forskellige, og nogen gange passer det ene bedre til dig end det andet. Nogen gange ændrer det sig undervejs.

Vi forstår ens, men vi arbejder forskelligt

Forenklet sagt handler det om at blive mere bevægelig i sine følelser, sit sind og sin krop og at lære at balancere det og mærke og sanse sig selv. For nogle virker narrativ terapi, for nogle oplevelsesorienteret terapi, ISTDP eller Sanselig Erkendelse.

Hvordan vælger jeg?

Pointen er, at du skal vælge det, som umiddelbart virker mest trygt for dig. Måske vælger du ud fra om terapeuten skal være en mand (Jørn) eller en kvinde (Trine), eller om du er mest til det narrative (hvilke historier fortæller du om dig selv), oplevelsesorienteret (hvad sker der i dig og i mellem dig og terapeuten), ISTDP (mærk de følelser, du undgår at mærke) eller Sanselig Erkendelse (terapeutisk samtale efterfulgt af massage).

I princippet kan du komme med hvad som helst, du har brug for hjælp til at få kastet lys på, og vi møder mange forskellige temaer i psykoterapi. Ofte også områder som har at gøre med seksualitet.

Priser og aflysning for terapi kan du læse mere om her

Kontakt os

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Sådan arbejder vi

Fotograf Ulla Bjulver - Visual artist & Photographer

Den oplevelsesorienterede tilgang er fænomenologisk og forsøger at komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Uanset hvor slem din virkelighed opleves, er det godt at komme tæt på den, for kun fra det sted, kan du bevæge dig et sted hen.

Foto: Ida Schmidt

Historier er den måde, vi oplever verden på, og det er dem, vi undersøger i Systemisk narrativ terapi.

Hvilke historier skriver du om dig selv, der er nyttige? Og hvilke er unyttige og har behov for at blive skrevet om?

Vi er forskellig fra de historier, vi skriver om os selv, og det er nøglen til forandring.

det-autonome-nervesystem-kontoreksemplar-50x70cm-trykfil

ISTDP er en forkortelse af Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (psykodynamisk kortidsterapi).

At forstå et mønster er ikke det samme som at forandre et mønster. Indsigt kan formidle et kognitivt skift, men forandring kræver både et kognitivt og følelsesmæssigt skift. Så er det tid til, at du undersøger dine følelser og mærker dem.

Læs en case: Sex er ulækkert!

— Anna
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Når historierne opdigtes bagefter

— Thomas
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Nu kan det fandme være nok!

— Louise
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Et øjebliksbillede

— kvinde
på et massage kursus

Læs en case: Et usædvanligt par

— Par
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Hvad lever du for?

— mand
før en massage