Bobler

Noget bevæger sig

Foto: Anders Fabricius
Foto: Anders Fabricius

Den dannede seksualitet

Kan man gå til eksamen i ubetinget kærlighed? Eller i personlig integritet? Eller i stilhed? Det var en del af en samtale, vi havde på en af vores arbejdsdage. I første omgang førte det til latter og smil. Det virker jo som en vanvittig ide, at andre skal vurdere, om jeg har adgang til ubetinget kærlighed. Om jeg har personlig integritet. Eller kan være stille! Overhovedet at ville vurdere inviterer jo ind i betingethed. Vurdering peger på et facit, og hvordan går man til eksamen i at være menneske?

Samtidig føler vi, at vi jo står med disse begreber hver dag i vores individuelle praksis. Trine og Jørn er ikke ens. Faktisk ret forskellige. På en og samme tid forstår vi godt, hvornår vi har personlig integritet, og hvornår vi ikke har. Samtalen ledte os til Grundtvig og en videre-fortolkning af hans ideer om dannelse. At frihed bør være helt central i arbejdet med seksualitet, og basere sig på mellem-menneskelige værdier, fremfor et regelsæt baseret på et nedskrevet regelsæt.

Vi stiller os selv spørgsmålet: Hvordan vurderer vi uden at ensrette? Og hvem filan kan være sensor på sådan en opgave?

Vores samtale udfordrede os til at blive mere konkrete omkring, hvordan vi tænker. Hvordan kan man arbejde med Sanselig Erkendelse som terapeut, massør eller bare for sig selv? Hvordan kan vi italesætte seksualitet, og på en og samme tid sætte grænser, så vi undgår overgreb? Hvordan vil en sådan uddannelse se ud?

Uddannelsen bør have udgangspunkt i, at vi skal kunne tage ansvar for os selv, før vi kan tage ansvar for andre. Dannelse som begreb må være centralt her fremfor en mere teknisk uddannelse i sygdomme, dysfunktioner og objektiv viden. Omend det naturligvis er oplagt at inkludere den viden også.

I den dannede seksualitet er der ingen facitliste, og ingen stram rettesnor. Vi må udforske sammen uden at kende resultatet på forhånd. Behandle hinanden ordentligt. Øve os i at blive bevægelses-kompetente sammen. Øve os i hvad frihed og ansvar er i seksualitet og i arbejdet med klienters seksualitet.

Uddannelsen må derfor være såvel indadvendt, for senere at rette sig udad og til sidst handle om, hvordan vi forstår os selv som en del af helheden. Måske som et spirituelt væsen, hvor vi alle er forbundet.

Introduktion og forståelse

Den personlige integritet, der naturligt fordrer egenterapi, egne erfaringer og at finde sin mester at lære fra, er udgangspunktet for de indledende moduler på uddannelsen. Du vil få mulighed for at undersøge hvordan du tager ansvar for dig selv. Undersøge hvordan du gør det, du siger.

 • Hvilke troværdige kerneværdier bygger du dit livsfundament på?
 • Hvordan undrer du dig? Over hvad?
 • Hvordan bærer du dig ad med at undre dig?

De emner blandes med den systemiske forståelse af, at du lærer og erfarer med hele kroppen. Det bliver en hel del praksis-træning omkring samtale og diskussion. Massagen introduceres og erfares. Du dykker ned i at undersøge alle dine sanser og hvordan de interagerer med hinanden. Hvor er berøring i sanse-hierakiet, og hvordan fungerer din bevidsthed i samspil med dine sanser? Har du kontakt til helheden?

Erfaring og fordybelse

I midten af uddannelsen handler det om resonans og de uendelige muligheder og problematikker, der indgår i at være del af et fællesskab.

 • Hvordan indgår du i samspil med andre?
 • Hvad er empati, og hvordan oplever du andre mennesker?
 • Hvordan oplever du dig selv i samspil med andre?
 • Hvordan vurderer du, om du skal gribe en mulighed eller afvente?
 • Hvor møder du modstand?
 • Hvad gør dig vred eller skeptisk?

En grundlæggende del af den dannede seksualitet er at kunne møde alle mennesker i en massage eller en samtale. Hvis problematikkerne ved at indgå i fællesskabet skaber så megen modstand, at du bliver nødt til at flytte dig konstant, er der sikkert noget, du har overset.

Sammenhængen mellem det personlige udgangspunkt og de mellemmenneskelige processer er den mindst mulige forandring. I forståelsen af at hvis du skal arbejde med kroppen, bliver du nødt til at gøre det i små bidder. Det er decideret træning, at du kontinuerligt skal finde nye små veje at gå. Veje, der med intention skaber en retning. En retning, hvor kroppen er med. Hvor hele dit system og de erfaringer, menneskeheden har opsamlet gennem evolutionen er integreret. Hvor du i massagen øver nye små bevægelser og med tiden tager dem med udenfor i hverdagslivet.

Forpligtelse og eksamen

Den afsluttende del af uddannelsen handler om dit medansvar for fællesskabet. Et fællesskab består, fordi der er flere, der giver noget ind i fællesskabet, end der tages ud af fællesskabet. Med afsæt i en stoisk filosofisk forståelse, handler det om at hjælper du fællesskabet, hjælper du i virkeligheden dig selv. Synergi mellem relationer, i fællesskaber og i helheder handler om accept af diversitet og om at have tillid og være åben. Ikke bare arbejde sammen, men sammen-skabe. Den dannede seksualitet handler ikke bare om dig selv. Med disse kvaliteter kan du bevæge dig ad de snoede stier fra dig selv, over til fællesskaberne og ind i kontakt med helheden:

 • Hvordan giver du, uden at tabe noget af dig selv?
 • Hvad er dit særlige fællesskab? Familien, arbejdet eller noget helt tredje?
 • Hvad er dine pligter?
 • Har du selv-disciplin?
 • Hvordan bidrager du til fællesskabet. Hvordan forpligter du dig på noget, der rækker ud over dig selv? Noget større. Helheden.

Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave. hvor du fordyber dig i et emne af relevans for din seksuelle dannelse.

Uddannelsen ligger et stykke ude i fremtiden for os, men det er sjovt at boble ideerne frem og stille og roligt få mere og mere struktur på ideen.