Bobler

Noget bevæger sig

ja-nej-sproget-kontoreksemplar-50x70cm-trykfil

Seksualundervisning på videregående uddannelser

Der er hver år i Danmark i uge 6 fokus på sexualitet på alle landets grunduddannelser op til 9. klasse, og information skrev en artikel om emnet, hvor de bl.a. interviewede nogle af de unge: 

“Synes I, at det er en god idé at gøre seksualundervisning obligatorisk på de videregående uddannelser? »Ja,« siger 16-årige Seher Esma Camur, 17-årige Julie Kjærulff Christensen og Magne Bundvad på 17 år nærmest i kor. De går alle tre i 1. g på Københavns Åbne Gymnasium og kunne godt tænke sig, at seksualundervisningen ikke stoppede efter 9. klasse, men fortsatte op igennem ungdomsårene. Seher: »Vi er meget mere modne til at høre om den slags nu. Men undervisningen skal ikke være det samme som i folkeskolen. Det skal ikke bare handle om klamydia og kondomer. Det skal være noget nyt. Noget, vi ikke ved. Vi ved allerede meget om digital opførsel, men der er også ting, vi ikke ved nok om.« .

Vi er enige med de 3 unge mennesker på Københavns Åbne Gymnasium. Den tendens vi oplever hos os i Sanselig Erkendelse tror vi stammer fra det samme sted som deres udtalelse til information. Nemlig der hvor vi skal ud over det tekniske og ind i forståelsen af os selv som seksuelle væsener. Lære et sprog for hvordan vi håndterer hinandens grænser i seksualiteten. Noget vi alle stort set er overladt til selv at finde en vej i.

Ja og Nej-sproget føler vi er et godt indspark til hvad sådan en obligatorisk seksualundervisning kunne indeholde. Vi er overbevist om at får vi etableret Ja og Nej som en sprogliggørelse af vores grænser i seksualiteten - vil vi også se færre traumatiserede voksne, der har et bøvlet sexliv og en frustreret seksualitet. Mange af de mennesker vi møder fortæller at de ikke tidligere har haft et trygt rum at tale om sex i og slet ikke har haft et reelt sprog for at snakke om grænser på en ikke-stigmatiserende og inviterende måde. Men at det har de nu fået.

Vi har et lille håb om at vi kan hjælpe en udvikling på vej, hvor helt almindelige mennesker med en helt almindelig seksualitet kan finde ord og forståelse af dem selv og deres seksualitet.