Bobler

Noget bevæger sig

illustrationer-autonome-nervesystem

For at navigere sikkert må vi have et søkort. DANS er seksualiteten søkort set med sekstanten ‘Det Autonome Nervesystem’. Kan man det? Ja, det mener vi, man kan. Kender vi vores seksualitets søkort, og har vi et sprog for de grænser, der opstår i os fra øjeblik til øjeblik, er vi godt rustede til at være bevægelige i et liv, der forandrer sig hele tiden.

Foto: Bo Krüger

Det autonome nervesystem for seksualitet
(DANS)

Vi har mange spændende og dybe samtaler. En af de ideer, der har bidt sig fast i os, men ikke er foldet ud i praksis endnu, er om vi kan forstå menneskelig seksualitet i regi af det autonome nervesystem?

Med andre ord spørger vi os selv, hvad der sker, hvis vi undersøger seksualitet med brillerne fra overlevelses- og udviklingssystemet. Den ide kalder vi DANS (Det Autonome Nervesystem for Seksualitet).

DANS åbner for en ny måde at tale om seksualitet og mangfoldighed på. Det kan måske blive en ny referenceramme og en ny fælles forståelse at formidle seksualitet ud fra og tale med andre om seksualitet i.

Skal DANS foldes helt ud er der til en helt bog, og derfor nøjes vi i første omgang med en kort opsummering.

 

1. Frys, flugt, kamp og tilknytning

DANS beskriver seksualitet som den ser ud fra de vidt forskellige overlevelses-, og udviklingsperspektiver: Frys, flugt, kamp og tilknytning. Hvert perspektiv har egne tydelige markører og udtryk, som kan spores ned til det menneskelige nervesystems grundlæggende reaktionsmønstre.

 

2. Overlevelse og udvikling

Det andet aspekt af DANS er, at der er et overlevelsesperspektiv og et udviklingsperspektiv. Vi kan også kalde overlevelsesperspektivet for nervesystemets minusser og udviklingsperspektivet for nervesystemets plusser. De fire hjørner vi har beskrevet i bogen bliver altså nu til fire+fire hjørner, hvor to handler om frys, to om kamp, to om flugt og to om tilknytning. Plus og minus siden af eksempelvis frys-seksualitet har igen vidt forskellige markører og kendetegn.

Overlevelses-seksualitet henviser til, at du møder modstand og udfordringer, der presser dig til det yderste; og at du derfor ikke altid har lyst til sex. Og at det samtidig er meget nyttigt for dig at kunne have sex (eller måske bare en seksualitet), selvom hele verden tilsyneladende brager sammen omkring dig. Menneskelig overlevelse handler også om af og til at gøre ting, du ikke har lyst til lige umiddelbart. For eksempel aftale at gå ind i sex/seksualitet med partneren uden at den umiddelbare lyst er til stede. Simpelthen fordi erfaringen er, at når du har sex med din partner, øges tilknytningen til vedkommende i tiden derefter. Mange småbørnsforældre vil kende til det i perioder, hvor hverdagen og de praktiske gøremål er så mangfoldige, at seksualitet må skemalægges. Et andet eksempel på en overlevelses-seksualitet er, når kvinder møder overgangsalderen. Mange kvinder oplever nu et skift i deres seksualitet, der kan betyde, at de med selvomsorg skal bevæge sig i nye mønstre og måder at være seksuelle væsener på. 

Udviklings-seksualitet er energiskabende, udviklende, motiverende og menneskelig frisættende, og det er også en voldsom livskraft, der kan være svær at håndtere, hvis ikke du er omsorgsfuld. Her finder du sjov og spas, personlig seksuel udforskning, røde kinder, fantasier, eksperimenter, rummelighed, omfavnelse og ikke mindst det dybe menneskelige kærlighedsmøde. 

Du kan iagttage, at din seksualitet placerer sig i en af disse fire landskaber uanset, om det er med overlevelses- eller udviklingsperspektivet. Det er interessant, alene fordi det giver et nyt billede at tale om seksualitet ud fra.

Det er naturligvis også interessant, hvis din seksualitet bøvler, fordi det alt andet lige med DANS vil være muligt at betragte dig selv på andre og måske nye måder.

 

3. Tingenes indbyrdes orden

Det tredje aspekt af DANS er at der er en indbyrdes rækkefølge af menneskelig seksualitet. Tilknytnings-seksualitet vil formentlig være den første overlevelsesstrategi (som vi ser det i mange parforhold). Frys vil ligeledes være den sidste bastion for dig, udsættes du for nok pres (som eksempelvis gentagne seksuelle overgreb pga. et uforløst traume). Tilknytnings-seksualiteten er også nøglen til at forandre og bearbejde en seksualitet, der bøvler.

Vores nuværende forståelse af DANS er, at det ikke er afgørende, om seksuelle fantasier tager udgangspunkt i det ene eller det andet perspektiv. Det er formentlig en individuel oplevelse, snarere end en objektiv sandhed. Men placeringen af din seksualitet er interessant som udgangspunkt for en terapeutisk samtale, om hvad fantasierne er. Eller samtalen kan skabe forståelse for, hvorfor du kan have fantasier, mens din partner ingen har. DANS kan være en hjælp til at forstå, hvordan du kan have en livlig og sødmefuld seksualitet, mens din partners seksualitet har et helt anderledes udtryk. Uden at gøre den ene eller den anden forkert. 

Et eksempel på hvordan en samtale med start i DANS kan være handler om mange mænds frygt for at blive afvist, hvis de spørger om sex. Den frygt for afvisning kan vi placere i afhængighed = tilknytning. Manden kan frygte afvisningen så meget, at han undlader at spørge. Den tilbageholdenhed kan føre til stigende frustration, og hermed aktiveres (regredieres) til kamp-seksualitet. "Det er uudholdeligt og hun er også bare dum" eller hvilke tanker, der nu kan komme ud af en seksuel frustration kan føre til et øget forbrug af porno, og dermed skifter seksualiteten igen plads til at være flugt-seksualitet

Det kan være et fornuftigt valg at træde ad stien fra afhængighed over kamp til flugt, fordi det løser et akut problem. Det kan også dække over en faretruende retning for parforholdet, hvis ikke der findes bevægelighed og accept i det, der startede hele bevægelsen. Nemlig frygten for at blive afvist. Bliver porno til affærer og måske uærlighed overfor partneren, er der skabt ammunition til mange konflikter.

Et andet eksempel kan være en kvinde, der føler, hun har et stort behov for at være i kontrol, og som dybest set er bange for, hvad overgivelsen i seksualiteten (rummelighed) kan føre til. For at turde åbne op til egen seksualitet må hun hjælpes til at føle tryghed og tillid (tilknytning)Eksempelvis i første omgang til massøren i en Sanselig Erkendelse. Hun må lære at rumme sin angst for fællesskabets normer og moral frem for at undertrykke seksualiteten (flugt) måske med en stadig strøm af oversprings-handlinger, der fjerner fokus fra et vigtigt emne i hendes liv. Lykkes hun med det kan det være at netop rummeligheden eller slippet-fra-kontrol-i-min-seksualitet kan være det der skal til for at opnå en sundere og mere jævn balance.

 

Ikke en eksakt viden

DANS er ikke ment som en række kasser af seksualiteter, hvor vi skal finde den kasse, vi passer i. Det er mere ment som et forsøg på en nuancering af seksualitet, hvor vi genkender os selv mere eller mindre. Ikke mindst hvordan tryghed er helt essentielt i arbejdet med egen seksualitet, og hvordan vi måske ved at blive bevidst om det, kan begynde at udforske og bevæge os rundt i overlevelses- og udviklings-seksualitet. Begge er til stede altid, og begge er helt nødvendige for at vi som mennesker kan trives.