Faglighed og forståelse

Krop, sind og følelser er vores kompas

Kroppen, sindet, og følelserne er vores kompas

Vi oplever i helheder, og i den oplevede virkelighed er det umuligt at skille krop, sind og følelser ad. Erkendelsesvejen er lynhurtig, og på et splitsekund bevæger vi os mellem sansning, følelse og forståelse. Men skal vi beskrive noget, og måske finde frem til, hvad ubalancen i os består af, - ja, så kan det være en ide at tale om krop, sind og følelser som dele i en helhed.

Kroppen sanser vi med. Det er knuden i maven eller spændingen i underarmen, ligesom det er sansningen af lyst, der bruser gennem kroppen. Det er også signalerne til os om, at være mere opmærksomme. Når hovedpinen er blevet næsten kronisk, er der sandsynligvis noget, der har forårsaget det. Ofte (ikke altid) er smerten et symptom på noget andet.

En smerte i kroppen kan således være forårsaget af en spænding i følelserne. Noget sidder ligesom fast. Måske føles det farligt at mærke følelsen, og den skubbes væk eller sætter sig som en spænding i kroppen. Også mere positive følelser kan føles fremmede eller "farlige". Kan jeg da virkelig tillade mig at være glad lige nu?

Sindet fortæller os historier om os selv og om andre. Vi danner sammenhænge, når vi beretter om, hvordan vi oplever os selv i verden. Hvordan vi ser os selv. Nogle gange er disse overbevisninger om verden en slags gode vaner, vi læner os op ad i vores søgen efter forståelse af os selv, og andre gange står de i vejen. Negative selvbilleder kan have sat sig fast og fortæller os, at vi ikke er gode nok, smukke nok, kloge nok.

Det siger næsten sig selv, at det hele spiller sammen og ikke hænger sammen som en årsags-/virkning-sammenhæng, men mere handler om systemer i systemer. Derfor kigger vi også efter sammenhængene. Bevægelsen mellem de forskellige kroppen, sindet og følelserne.

Vi tager seksualitet seriøst

Det er ikke altid, at seksualitet er en del af det, du (eller I som par) bøvler med. Om det er det eller ej, så dukker det oftest op som et emne på et tidspunkt. Måske fordi der hos os er et rum, hvor seksualitet kan italesættes og endda kropsliggøres. Vi ser seksualitet som en livskraft. Og uanset om du har en aktiv udlevet seksualitet eller du lever dit liv i cølibat, så er den seksuelle energi en mulig kraft at komme i kontakt med.

At gå fra sans til samling

Forenklet sagt handler det om at blive mere bevægelig i sine følelser, sit sind og sin krop og at lære at bevæge sig med det, der opstår.  Mærke, sanse sig selv og forstå sig selv. Sætte noget nyt i bevægelse. For nogle er indgangen narrativ terapi, for andre oplevelsesorienteret terapi, ISTDP eller Sanselig Erkendelse. Det er hver især porten til det samme sted; nemlig at opleve sig selv som hel og forbinde de sansemæssige, følelsesmæssige og forståelsesmæssige løse ender med den verden du er en del af.

Faglighed og forståelse

Trine Jørn

Hvad vil det sige at mødes? Hvorfor er langsomhed vigtig? Meget handler om at få øje på sine vaner. 

Her har vi samlet nogle af de centrale indsigter, der er en integreret del af vores arbejde.

illustrationer-autonome-nervesystem

At være bæredygtig handler om evnen til at bære dig selv i det evige flow af begivenheder, livet er. Vi beskriver blandt andet, hvordan det autonome nervesystem arbejder i dig, og hvor vigtig tillid og tryghed er som baggrund på rejsen fra overlevelse til udvikling. 

ny

Vi fortæller ofte om Ja & Nej sproget og de klare og uklare varianter, vi alle møder.

Nej beskytter dig selv. Ja er mening og så er der flere uklare og forvirrende variationer, som du kan læse mere om her.

Fotograf Ulla Bjulver - Visual artist & Photographer

Den oplevelsesorienterede tilgang er fænomenologisk og forsøger at komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Uanset hvor slem din virkelighed opleves, er det godt at komme tæt på den, for kun fra det sted, kan du bevæge dig et sted hen.

Foto: Ida Schmidt

Historier er den måde, vi oplever verden på, og det er dem, vi undersøger i Systemisk narrativ terapi.

Hvilke historier skriver du om dig selv, der er nyttige? Og hvilke er unyttige og har behov for at blive skrevet om?

Vi er forskellig fra de historier, vi skriver om os selv, og det er nøglen til forandring.

IMG-1609

ISTDP er en forkortelse af Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (psykodynamisk kortidsterapi).

At forstå et mønster er ikke det samme som at forandre et mønster. Indsigt kan formidle et kognitivt skift, men forandring kræver både et kognitivt og følelsesmæssigt skift. Så er det tid til, at du undersøger dine følelser og mærker dem.

JA_DSC_5169

Etik handler dybest set om at navigere i dilemmaer. Ikke om at løse dem. Etik har derimod at gøre med optik. Det blik, hvorigennem vi rent faktisk kigger, og det menneskesyn, vi har med. Alligevel har vi nogle klare rammer i en tantramassage.

Læs en case: Sex er ulækkert!

— Anna
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Når historierne opdigtes bagefter

— Thomas
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Nu kan det fandme være nok!

— Louise
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Et øjebliksbillede

— kvinde
på et massage kursus

Læs en case: Et usædvanligt par

— Par
fra en Sanselig Erkendelse

Læs en case: Hvad lever du for?

— mand
før en massage