Fotograf Ulla Bjulver - Visual artist & Photographer

Oplevelses-orienteret psykoterapi

Helt konkret sker det blandt andet ved, at du sammen med mig iagttager og undersøger det, der sker i dit kropssprog eller i betydningen af de ord, du bruger. Det, der sker imellem dig og mig kan ligeledes bringes i spil i samtalen. Dét betyder, at jeg er personlig og nærværende, og vi har mere fokus på her og nu end på fortid og fremtid.

Trygheden er vigtig

Når jeg bringer noget ind i samtalen, der sker i mellem os, kan det kun foldes ud og undersøges, hvis du er tryg ved mig. Relationen mellem dig og mig er derfor vigtig. Du har i mig en allieret, der vil gøre mit bedste for sammen med dig at finde nye veje til at håndtere det svære sted i livet, du står i. Det handler med andre ord ikke om forklaringer eller fortolkninger, men om at tage dig i hånden og gå vejen sammen.

Feltet imellem os - her og nu

Når et trygt rum er etableret, kan det blive muligt for mig at bringe noget ind, der opstår lige der i rummet i situationen. Her og nu. Det kan være en fornemmelse i mig af noget, der sker i dig. Måske bliver du berørt, usikker, glad eller vred. En bevægelse med foden eller en synlig uro i kroppen, kalder måske på opmærksomhed. Det kan også være noget, der opstår i mig, og bringes åbent frem i rummet. Måske mærker jeg noget i mig selv, og bringer det ind:

Terapeut: Det er som om, jeg lige nu mister noget energi. Det er følelsen af, at det, vi taler om, ligesom kører lidt i ring. Hvordan fornemmes det i dig?

Klient: Jeg synes jo også, jeg kører i ring. Det er som om, jeg har fortalt den her historie før.

Terapeut: Ja. (Pause) Og hvordan føles det?

Klient: Kedeligt

Terapeut: Og hvis du skulle fortælle det på en anden måde, hvordan ville det så lyde?

 

Det, der udspiller sig i en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk relation, skal være til dit bedste, og mit nærvær er centralt. Jeg ser og hører dig og deler i passende omfang, hvad der sker med mig selv i mødet. Jeg er til stede på en selvinvolverende, medmenneskelig og omsorgsfuld måde.

Mødet skaber ny indsigt og nye ideer, der ikke kunne være kommet alene. Jeg bliver en slags fødselshjælper eller katalysator for din afklaring og dernæst i forhold til nye handlemåder i livet. Det, der foregår i terapirummet, er i sidste ende et billede på det, der foregår i dit liv udenfor. Når tillid er etableret, kan du undersøge det i terapirummet, der er svært i livet udenfor.

Dum, doven og sig selv - som terapeut

For mig handler det om at være dum, doven og mig selv i mødet med dig, og det er præcis denne forståelse, der bringes ind i den oplevelsesorienterede psykoterapi.

  • Når vi er dumme, er vi konstruktivt uvidende og kærligt nysgerrige på at forstå den anden.
  • Når vi er dovne, er vi afventende og interagerer ikke mere end lige akkurat nødvendigt, så den anden selv gør arbejdet.
  • Når vi er os selv, betyder, at terapeuten møder dig personligt og bringer sig selv i spil, der hvor det giver mening for din proces.

Den oplevelsesorienterede psykoterapi er en arbejdsform, der stiller krav til mig som terapeut og menneske. Krav, der rækker ud over en teoretisk viden om psykologi. Krav der fordrer psykisk modenhed hos mig. Men også at den psykologiske viden er integreret i min personlighed og adfærd.

Krop, følelser og sind er en integreret helhed, men det er meget forskelligt hvor god kontakt, vi har til de forskellige områder. Som psykoterapeut bruger jeg alt det jeg har lært gennem årene og tilpasser forløbet, så det passer til dig.

Kontakt Trine

Jeg laver også ISTDP terapi. Læs om ISTDP her