Grænser

og ja og nej

Dine grænser

Du ved allerede, hvor vigtigt et tema grænser er. Både de grænser, vi har beskrevet i ja- og nej-sproget, den måde grænser folder sig (forskelligt) ud i massager. Men også den måde du formidler grænser til andre på, og ikke mindst den måde grænserne bliver mere og mere tydelige for dig under din uddannelse.

I Berørt kan du læse om Ja og nej-sproget, ligesom du jo også har hørt os fortælle om det på kursusweekenderne. Derfor ikke så mange flere ord om det lige nu.

Det, der imidlertid er spændende, er alt det, der ligger udenom ja og nej, og den måde, hvorpå du integrerer sproget og grænserne i din praksis og i dit eget liv.

Spejlbilledet af ja og nej

Beskrivelsen og undervisningen af ja- og nej-sproget på kurserne er en forsimplet og forenklet måde at formidle grænser på. Det har vi valgt, fordi vi har erfaring med, at det er nemmest at starte med en simpel og enkel fremstilling, når vi skal skabe et sprog at tale om grænser på. Desværre er verden bare ikke helt så enkel.

Det billede, du har af ja og nej komplimenteres af et spejlbillede. Et spejlbillede, der er helt modsat. Et sted hvor ja er nej, hvor nej er ja. Hvor vaner er gode, fordi de giver stabilitet. Hvor det er det bedste ikke at nævne alt. Her lever den lyserøde elefant, vi begge ser, godt og fint i fælles tavshed. Vi ved, at alting ikke behøver blive sagt. At der kan være noget fint i en fælles tavshed fremfor en skærende knivskarp tunge.

I spejlverdenen kan vi lege med at sige ja, men mene nej eller sige nej og håbe på, at den anden insisterer på et ja. Flirt, humor, dobbelttydighed og forvirring har hver deres berettigelse og insisterer på at være en del af et helt almindeligt liv.

Det skal du få øje på, og det er en stor del af din undersøgelse af egen praksis at gå på opdagelse i dels den enkle ja og nej verden, men også i spejlverdenens forunderlige mysterier.

Undersøg dine egne grænser

Vi vil også opfordre dig til at undersøge dine egne grænser. Prøve at undersøge hvad der sker, når du bryder grænserne eller skubber lidt til dem.

Det handler hverken om, at du skal kunne udholde alt, eller undersøge alt i hele verden. Slet ikke. Det handler om, at de gode grænseoverskridelser kommer indefra, og hvis du selv får erfaring med at skubbe din grænse en smule, så tror vi også, at du bliver bedre til at holde rammen og samtidig støtte, når der kommer et ønske om at undersøge netop det tema.

Ellers kommer grænserne til dig

Hvis ikke du tør udforske dig selv en smule, er det vores erfaring, at grænserne vil udforske dig. Du undgår ikke at blive konfronteret med dig selv som tantramassør i de mange møder med mennesker.  På en måde er det egentlig ikke et valg, du træffer. Enten bliver du relativt klog på dine egne grænser, ellers sørger grænserne for, at de bliver klog på dig.

Undersøgelsen af egne og andres grænser

Undersøgelsen af den simple ja og nej verden og den mere komplekse spejlverden bliver vi ikke sådan lige færdige med. Derfor er der heller ikke som sådan en opgaveliste eller et resultat af dine anstrengelser. Vi forstår grænser som noget, der udvikler sig og bevæger sig hele livet. Fra måned til måned og fra time til time. Øjeblik til øjeblik. Nogle er mere faste end andre, og det er ligesom med etikken ikke et spørgsmål om at hugge dem i sten, men mere om hvordan vi forholder os til os selv og hinanden. Opmærksomhed og bevidsthed indeholder kimen til et sundt og balanceret arbejdsliv som tantramassør.